Szkolenie z zakresu socjoterapii

Photo
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu zaprasza na szkolenie pt. Socjoterapia dzieci i młodzieży, które odbędzie się w dniach 10-11.09.2011.

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, raz studentów którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące socjoterapii. Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności wychowawcze w zakresie diagnozowania przyczyn i utrzymywania się zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych, w zakresie skutecznej integracji i pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Tematyka:
1. Teoretyczne podstawy socjoterapii. Cele socjoterapii:
- rozwojowe
- edukacyjne
- terapeutyczne
2. Formy i techniki socjoterapeutyczne.
3. Kształtowanie potencjału socjoterapeuty.
4. Trening umiejętności wychowawczych.
5. Trening interpersonalny.
6. Trening stymulowania zdolności twórczych.
7. Trening neutralizacji zachowań agresywnych.
8. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży.
9. Rola środowiska społecznego w rozwoju dzieci i młodzieży.
10. Diagnoza socjoterapeutyczna.
11. Metody i techniki zajęć socjoterapeutycznych.
12. Trudne sytuacje podczas socjoterapii.
13. Przykładowe program socjoterapeutyczne.
14. Budowanie programów socjoterapeutycznych – ćwiczenia.

Koszt: 500 zł

Skontaktuj się teraz

Nie udało się wysłać.

Nie udało się wysłać. Pusty tekst.

* Action not allowed *

Wiadomość została wysłana pomyślnie